11 Mart 2016 Cuma

SUNİ SANCI VE EMZİRME
Blogda yayınladığım en son yazı, doğumdaki müdahalelerden “suni sancı” hakkındaydı. Hangi durumlarda uygulandığından, risklerinden ve sağlık otoritelerinin yaklaşımından bahsetmiştim. Emzirme üzerindeki etkilerinden bahsetmeden önce “oksitosin” hormonunu hatırlayalım.


Oksitosin hormonu; Hipotalamustan salgılanır ve kana yayılması arka hipofiz yardımıyla olur. (Moberg, 2013).


• Gebelikte; Uterus ve meme, oksitosine duyarsızdır. Oksitosinin uterusa etki etmesi için oksitosin reseptörlerinin mevcut olması gerekir. Ancak reseptörlerin oluşması gebelikte progesteron hormonu aracılığıyla olmaktadır. Doğumun birinci evresinde rahmin düz kasların da bu reseptörler artar.
• Doğumda; Oksitosin hormonu oksitosin reseptörlerini harekete geçirerek sıklığı ve şiddeti gittikçe artan ritmik rahim kasılmalarını oluşturur.(Li Bai, 2013).

Ülkemizde, doğum eylemini başlatmak için suni sancı sıklıkla kullanılmaktadır. Doğumu başlatmak için suni sancı ne kadar yüksek dozda verilirse verilsin cevap alınmaz. Bunun nedeni, doğumun birinci evresinden önce oksitosin reseptörlerinin yeterli sayıda olmaması ve reseptörler oluştuktan sonra yapay oksitosini algılayacak reseptörlerin duyarlılığının yetersizliğidir. (Li Bai, 2013, Jordan, 2009).


Emzirmenin fizyolojisine bakacak olursak,anne vücudunda süt yapımını sağlayan iki hormon vardır;


• Prolaktin; annelik hormonudurhamilelik süresince salgılanır ve doğumda baskılanır. Doğum anında bebeğin başının vajina kaslarını esnetmesiyle tekrarsalgılanmaya başlar. Bebeğin emmesi ile prolaktin hormonu uyarılır ve anne memesinde süt salgılanmaya başlar.

• Oksitosin; bebeğin annenin memesine yaklaşması, dokunması ve yalamalarıyla gittikçe daha da yükselmeye başlar. Emzirme sırasında ise sütün süt kanallarından dışarıya atılmasını sağlayan fırlatma refleksini oluşturur

Bebeğinizi her kucakladığınızda oksitosin, her emzirdiğinizde prolaktin salgılanır ve bebeğiniz ne kadar çok emerse o kadar fazla sütünüz olur. Böylece, bu besin kaynağını bebeğinizle birlikte hazırlarsınız. 


Yapılan bazı çalışmalarda; 


• Doğumda rutin olarak verilen ilaçların doğumdan sonra 48 saat içinde emzirmeye etkisini incelemek amacıyla 48.366 annenin sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada doğum öncesi dönemde damar içi, kas içi veya vajinal olarak oksitosin alan veya kas içi oksitosin meterjinkombinasyonu yapılan anneler ile hiçbir ilaç almayan annelerin doğum sonrası dönemdeki emzirme durumları karşılaştırmışlardır. Sonuç; rutin olarak uygulanan ilaçların, sağlıklı ve tek bebeğe sahip annelerin emzirme şansını azalttığını saptamışlardır. Doğumdan sonra ilk 48 saatte yapılan değerlendirmede, doğum eylemi sırasında yapay oksitosin alan kadınların %43.3'ünün (20.933kadın) emzirmediği ve emzirmeyen bu kadınların %37.4’ünün (7.437 kadın) ilk doğumunu yapan kadınlar olduğu belirlenmiştir. Doğum eylemi sırasında oksitosin indüksiyonu(suni sancı)almanın, annelerin emzirme durumunu anlamlı düzeyde azalttığı saptanmıştır. (Jordan, 2009)


• Hong Kong’ da yaşayan kadınlar arasında yapılan diğer bir çalışmadadoğum eylemi sırasında yapay oksitosin alan 1.280 annenin doğum sonrası 2. 3. 6.9. ve 12. aylarda bebek emzirme durumları değerlendirilmiş ve bu değerlendirme emzirme sonlandırılana kadar devam etmiştirSuni sancı alan annelerin bebeklerinin, sadece anne sütü ile beslenme süresi, herhangi bir müdahale almayanlara göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur. Ayrıca suni sancı ile doğumun, emzirme süresini kısalttığını belirlemişlerdir. (LiBai 2013)

Sonuç olarak yapılan çalışmalar gösteriyor ki; Doğum sürecinde verilen ilaçların doğumun hormonlarının doğal çalışma sistemlerini etkiledikleri gibi aynı şekilde emzirme sürecinde salgılanan hormonların doğal çalışma sistemlerini de etkilediklerini ortaya çıkartmıştır.


Kanıta Dayalı Bilgiler: Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresinde 

Yardımcı Doçent Doktor Merlinda Aluş Tokat 'ın sunumundan alınmıştır.


Li BAi

LINK olarak: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1542-2011.2012.00254.x/abstract

REF olarak: Bai, D. L., Wu, K. M. and Tarrant, M. (2013), Association between Intrapartum Interventions and Breastfeeding Duration. Journal of Midwifery & Women’s Health, 58: 25–32. doi: 10.1111/j.1542-2011.2012.00254.x


S. JORDAN

Link olarak: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.2009.02256.x/pdf

REF: Jordan S, Emery S, Watkins A, Evans J, Storey M, Morgan G. Associations of drugs routinely given in labour with breastfeeding at

48 hours: analysis of the Cardiff Births Survey. BJOG 2009;116:1622–1632.Arzu Çulha 

Ebe / Doula 

Aktif Doğum ve Doğuma Hazırlık Eğitmcisi

Emzirme Danışmanı 

Doğumda Kadın Hakları Derneği Başkanı 

05326450652 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder