21 Mart 2016 Pazartesi

EPİZYOTOMİ VE EMZİRME SÜRECİNE ETKİLERİ 

Doğum sırasında perine bölgesine yapılan kesiye epizyotomi denir. Kanıta dayalı çalışmalar epizyotominin doğumda rutin olarak uygulanması gereken bir işlem olmadığını göstermektedir.

 

Dünya  epizyotomi hakkında neler diyor;

• American College of Obstetricians andGynecologists (ACOG), vajinal doğum esnasında yırtıklara karşı koruma, doğumu kolaylaştırma veya hızlandırma gibi anne ve bebek için gerektiği durumlarda epizyotominin kullanılabileceğini, gerekmedikçe kulanımının sınırlandırılmasını önermektedir. (ACOG 2006)
• American College of Nurse-Midwives (ACNM),genellikle vajinal doğumda epizyotomiyegereksinim olmadığını, ancak bazen bakım sağlayan kişilerin bebeğin hızlı bir şekilde doğurtulması gerektiği gibi durumlarda epizyotomiyi önerdiğini belirtmektedir. Ayrıca ACNM, eğer epizyotomiyapılacaksa bunun hastaya anlatılmasını ve sorularının cevaplandırılmasını önermektedir. (ACNM 2005)

• Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC) ise, rutin epizyotomiuygulanmasının vajinal bir doğumu desteklemek için gerekmediğini ancak bebek için risk veya annede distress oluştuğunda doğumu hızlandırmak için kullanılabileceğini önermektedir. (SOGC 2004)

• Dünya sağlık örgütü diyor ki epizyotomigerçekten gerektiğinde uygulanmalı ve %10 oranı hedeflenmelidir.

 

Epizyotominin emzirme üzerine etkilerine gelecek olursak;

• Epizyotomi sonrasında hissedilen ağrı annenin emzirme sırasında rahat pozisyon alamamasına ve emzirmenin etkilenmesine neden olabilir.Kinzinger’in İngilterede yapılan kalitatifçalışmasında anneler epizyotomi bölgesindeki ağrı nedeniyle oturmada ve bebeğini emzirmek için rahat pozisyon almada zorlandıklarını belirtmişlerdir.

• Ayrıca doğumhanede epizyotomi sütürü atılma sürecinde bebeğin anneye emzirme için verilmemesi anne-bebek ten temasını gecikmesine ve buna bağlı olarak ilk emzirmeyi gerçekleştirmede sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir (Kroger2004). 


Kanıta dayalı çalışmalar epizyotominin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak doğum sonrası süreçte etkilerini bize gösteriyor olmasına rağmen, ülkemizde ilk doğumlarda %95, ikiden fazla doğumlarda ise %50 üzerinde uygulanmaktadır (Sarıyer ve Demirci 2007) Sonuç olarak epizyotomiemzirme sürecini etkilemektedir.
Ebe Arzu Çulha 

Doğuma Hazırlık & Active Birth Eğitmeni 

Emzirme Danışmanı 

Doğumda Kadın Hakları Derneği Başkanı 

05326450652 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder