25 Aralık 2015 Cuma

2. DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE EĞİTİCİLİĞİ KONGRESİ KONGRE SONUÇ BİLDİRGESİ
Değerli meslektaşlarımız ve doğuma hazırlık eğitimine gönül veren tüm sağlık profesyonelleri, 
Doğumların değişimi, artan müdahale ve sezaryen oranları, toplumda doğum ile ilgili negatif hipnoz ve yeni gelen nesillerin doğum konusundaki eksik bilgileri ile kadınlarda oluşan korku bilinci, gündemde olan/olmayan anne-bebek ölümleri bizleri doğuma hazırlık eğitimleri (DHE) konusunda uluslararası düzeyde daha etkin çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. 
2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi,TJOD işbirliği düzenlenen ilk kongremizde olduğu gibi bu yılda da yine ulusal ve uluslararası alanda çalışan tüm uzmanların multidisipliner katılımı ile bir araya geldik. Kadınların temel doğum haklarından biri olan ‘’Doğuma Hazırlık Eğitimlerini’’ daha da güçlendirecek kurslar, sunumlar, bilimsel çalışmalar, bilgi ve deneyim paylaşımlarının yer aldığı oturumlar ve zıt görüş tartışmaları ile daha da zenginleştik. Bu alanda aktif çalışan ve eğitimler yapan meslektaşlarımız ve diğer eğitimciler çalışmalarını paylaşarak ülkemizin her bölgesindeki gelişmeleri tanıttılar. Paylaşımlar daha fazla eğitimcinin sahaya katılması için umut oldu. 
2012 kongresinde yoğun ilgi gören kongremiz 2015’de 200 katılımcı ile devam etti. Katılımcılar arasında, hemşire, ebe, kadın-doğum uzmanı, doktor, doğum psikoloğu, doula, fizyoterapistler gibi doğumlar için çalışan tüm çalışanların olması kongrenin hedeflediğimiz multidisipliner yönünü güçlendirdi. Kongrede; hamilelik döneminin ve doğumun olmazsa olmazları (aktif doğum pozisyonları, ilaç dışı rahatlatıcı teknikler, emzirme.v.b.), konunun kadın ve insan hakları boyutları, sağlık ekiplerinin karşılaştığı hukuki süreçler ve doğuma hazırlık eğitimcileri ile sağlık ekiplerinin iç iletişimleri ve eğitimler sırasında karşılaşılan güçlükler değerlendirildi. Geleceğe yönelik çözüm önerileri sunuldu. İnsan haklarının temelinde var olan itibar, mahremiyet, eşitlik ve otonomi sağlanmasındaki eksiklikler, yetersiz anne bebek bakımı, doğumdaki gereksiz müdahaleler ve eşlerin kararlarına saygı duyulmasının onların hakkı olduğu vurgulandı. 
İnsanoğlunun türünün devamını sağlayan doğum sürecinde insan haklarına uyumlu, anne, bebek, aile ve sağlık çalışanlarına saygıya dayalı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi Sonuç Bildirgesi’ nin hayata geçirilmesi için aşağıdaki somut önerileri, ilgili çevrelere sunuyor ve talep ediyoruz: 
Bu bildirgede kullanılan ‘’eğitici’’ tanımı, gebe eğitimi yapan/yapacak kişileri içermektedir .Gebe eğitimi kurslarına katılanlar,sadece ‘’gebe eğitimi’’ yapabilirler. ’’Eğitici Eğitimi’’ yapmanın standartları ayrıca oluşturulmalıdır.Ülkemizde henüz ''Eğitici,eğitimine ilişkin herhangi bir program bulunmamaktadır. 

 1. Ülkemizdeki Doğuma Hazırlık Eğitim programları ve gebe eğitimi yapan kişiler ve kurumlar için uluslararası düzeyde standardize edilmiş bir eğitim programı bulunmamaktadır. Eğitimlerin kalitesinin artması için standart,çekirdek bir eğitim içeriğinin oluşturulması ve gebe eğitimi/doğuma hazırlık eğitimi yapan birimlerin programlarının ve eğiticilerinin belirli aralıklar ile denetlenmesi,

 2. Bakanlığın eğitim yerlerini ve eğitmenleri sertifikalandıran bir süreci yoktur. Doğuma hazırlık /gebe eğitimi eğiticiliği ve eğitici eğitimi programlarının netleştirilmesi, mevcut standartların yeniden çalışılması, güncelleştirilmesine öncelik verilmesi ve sertifikasyon programının oluşturulması için Sağlık Bakanlığı ile iletişimin arttırılması,

 3. DHE’ de gebeliğin hastalık odaklı değil, sağlık odaklı olarak ele alınması ve doğum konusunda var olan toplumsal negatif hipnozu azaltıcı eğitim verilmesi,

 4. Doğumda rutin müdahaleler önerilmemektedir. DHE’ de kanıta dayalı bilgiler eşliğinde tüm müdahalelerin artı ve eksileri anlatılarak, ailelerin tercih yapmalarında anne ve bebek sağlığını riske atmadan, güvenli rehberlik yapılması,

 5. DHE’ de doğum tercihleri ile ilgili doğru bilgilendirme yapılmalıdır. Ailelerin bu tercihlere ulaşma yolundaki taleplerini doktorları ile paylaşma ve sorumluluk alma konularında teşvik edilmesi,

 6. Çalışmalar; suda doğumun ağrıyı azalttığı, kadının doğum deneyiminden memnuniyetini arttırdığını yansıtmakta olup, sağlıklı annelerde önerilebileceğini göstermektedir. Eğer kadın istiyorsa, travayı suda geçirme ya da doğumu suda yapmayı tercih edebilir. Doğuma hazırlık eğitimcilerinin bu konudaki bilgilerini güncellemesi ve seçenekleri eğitim içeriklerine eklemesi,

 7. DHE’ de eğitim içeriği doğal doğumun yanı sıra müdahaleli doğum ve sezaryen'ı da kapsamalıdır. Herhangi bir doğum biçimi konusunda tek yanlı eğitim, ailelerde hayal kırıklığı yaratabilir. Sezaryen seçenek ve tercihleri konusunda da ailelere yeterli bilgilendirmenin yapılması,

 8. Ülkemizde sezaryen doğum oranı yüksektir. Buradaki nedenlerden biri de normal doğum konusunda anne adaylarının olduğu kadar hekimlerin de doğumda komplikasyonlara yönelik korkularının bulunmasıdır. Artan davalar hekimler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Oysa gebe seçimi doğru yapıldığında normal doğum, anne ve yenidoğan sağlığı açısından daha güvenilirdir. Doğuma hazırlık eğiticilerinin doğumun normal, sağlıklı ve güvenilir olduğu konusunda halkı doğru bilgilendirme sorumluluğuna sahip çıkması,

   9. Eğitimde az riskli ve riskli gebelik kavramları açıklanmalıdır. Risksiz gebenin olmadığı ve her doğumda komplikasyon olabileceği çiftlerin anlayabileceği şekilde anlatılmalıdır. Doğuma hazırlık eğitimcisi olarak doğumda bir komplikasyon olması durumunda sağlık çalışanlarına yönelik oluşabilecek tepkinin en aza indirgenmesi için gerekli vurgulamaların uygun dilde yapılması,

  10.Doğuma Hazırlık Eğitmenlerinin kanıta dayalı tıp bilgilerini güncellemesi için çalışılmalıdır. Eğitimcilerin kendilerini yenilemesi için bilimsel etkinliklere katılımları desteklenmelidir. Eğitim içeriklerinin edinilen yeni kanıta dayalı bilgilere göre sürekli olarak güncellenmesinin sağlanması,

  1. Doğuma hazırlık eğiticilerinin doğum ile ilgili çalışan tüm sağlık profesyonelleri/uzmanlıklar (ebeler,doğum hemşireleri, gerektiğinde doğum psikologları,diyetisyen,fizyoterapist) ve doğum sırasında sadece anneye yardımcı olmak üzere,eğitim almış kişiler (doula) hakkında bilgilenmesi ve ailelere yeterli, tarafsız rehberlik sunması,

  2. Doğuma hazırlık eğiticiliğinin ek bir uzmanlık dalı olarak hak ettiği değeri görmesi ve sadece bu eğitimi veren kadroların oluşturulması için gerekli çalışmalara destek verilmesi,

  3. Tüm doktorların gebelerini ''doğuma hazırlık eğitimlerine'' katılmalarını sağlamaları için doğru iletişim kanalları ve kaynaklarının kullanılması,

  4. Doğum öncesi eğitim veren eğiticilerin yetişkin eğitim ilkelerini özümsemesi, bilgilerini sürekli güncelleyerek kendilerini geliştirmesi ve eğitimleri daha yaşantısal hatta eğlenceli hale getirmesi,

  5. Tüm ebelik, hemşirelik hatta tıp fakültelerine doğuma hazırlık eğitimi konusunda daha kapsamlı bilgiler ve uygulamalar eklenmesi,alanda birlikte çalışan sağlık personelinin birbirlerini tanımaları için önemli olacaktır.Bu konuda yetkili kurumlarlar ile görüşmeler yapılması.

    16.Eğitim sonrasında ailelerin alacağı doğum hizmetinde ortak ve güvenilir bir dil oluşturulması amacı ile 2 ve 3 basamak hizmetlerde, doğumhane ekiplerinin kurumlarında yapılan gebe eğitimi programlarına katılması, bu konuda eğitim alması ve aldıkları eğitimlerin belirli aralıklar ile yenilenmesinin teşvik edilmesi.

    17. DHE 'leri gebelere ve çitlere sunulan klinik hizmetlerin bir parçası olarak verildiğinde, bütünün yakalanabileceği ,ve bu konuda hizmet veren sağlık ekibininde durumdan haberdar olacağı ve aralarında dayanışma ve eşgüdüm sağlanabileceği (aynı dili konuşma, gebeye farklı mesajlar vermeme)gibi olumlu sonuçlar elde edilecektir.

         18. Kurumlarda doğuma hazırlık eğitimi verenlerin, bu konudaki çalışmaları ve gelişimleri için motive edilmesi ve ödüllendirilmesi.

  19-Kurumlarda doğuma hazırlık eğitimi verenlerin, bu konudaki çalışmaları ve gelişimleri için motive edilmesi ve ödüllendirilmesi

  2. ''Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi Sonuç bildirgesi''nin hayata geçirilmesi için Doğuma Hazırlık Eğitimcileri olarak doğum için çalışan herkesi, ‘’Doğuma Hazırlık Eğitimleri’’ için ele ele vermeye davet ediyoruz

  Prof. Dr. Hülya Okumuş 

  Düzenleme Kurulu Adına Kongre Başkanı 


                                                                              

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder